აღწერა

TECHNİCAL SPECİFİCATİONS

  • Voltage : 380 V 50-60 HZ
  • Power :  4 Kw
  • Speed : 1500 Rpm/min
  • Operation Type : Manuel-Automatic
  • Machine Height (including engine) : 72,5 cm
  • Cutting Height : 35cm
  • Width : 63 cm
  • Length : 131 cm
  • Weight: 360kg
 Code   DİMENSİONS
 L (mm.)    H (mm.)    D(mm.) (mm.)    Weight (Ad/Pcs)  
 16 00 45H  1310  725  630  360    1

 

 CUTTİNG CAPACİTY
 45 Kg/mm2   65 Kg/mm2   85 Kg/mm2 
 Ø 45×1  Ø 42×1  Ø 38×1
 Ø 26×2  Ø 24×2  Ø 20×2
 Ø 16×5  Ø 14×6  Ø 14×5
 Ø 10×10  Ø 10×8  Ø 10×6
 Ø 8×15  Ø 8×12  Ø 8×10

 

REPLACEMENT CUTTİNG EDGES

 Code  Dimension (mm)    Weight (Ad/Pcs)  
 16 02 22H   48x48x12   0.40     1
 16 02 24H  48x48x14  0.50     1
 16 02 26H  58x48x12  0.50     1
 16 02 32H  65x65x17  1.88     1
 16 02 36H  78x78x18   1.50     1
 16 02 38H  83x83x24  2.40     1
 16 02 36M  77x77x18  1.50      1
 16 02 42M  77x77x18  1.50     1
 16 02 52M   88x88x24  2.80     1
 16 02 55M  88x88x24  2.80     1