აღწერა

კონცენტრატის წყლით გაზავების შედეგათ ვიღებთ მაღალი ხარისხის სითხეს ლითონის დამუშავებისთვის, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ინსტრუმენტის მოხმარების ხანგრძლიობას და ზედაპირის ხარისხს.