აღწერა

1993 წლიდან კომპანია ” Epuro Polska Industrial Water“ ყიდის დანადგარებდა და ქიმიურ ნივთიერებებს, აგრეთვე აწარმოებს, ამონტაჟებს და აკონტროლებს   წყლის ფილტრაციის მთელ პროცესთა კომპლექს.

წარმოგიდგენთ ფილტრაციის ტექნოლოგიებს და აგრეთვე იონიზაციის ტექნოლოგიებს.

ორთქლის საქვაბეები, გაგრილების სისტემები, RO მონტაჟი და დახურული სისტემები, ეს ყველაფერი უფრო მეტია ვიდრე წყლის გაწმენდა. ჩვენ ვართ იქ სადაც საჭირია უმაღლესი დონის სასმელი წყალი.