განვლილი ღონისძიებები

ტურიზმის საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი (05.11.2022 )

2022-12-01T11:57:06+04:00
ტურიზმის საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი (05.11.2022 )2022-12-01T11:57:06+04:00

ლექციები თემებზე: დიზაინისა და მშენებლობის ინოვაციური მიდგომები ციფრულ ეკონომიკაზე გადასვლისას, საქართველოსა და სომხეთის მაგალითზე (14.11.2022)

2022-12-01T11:39:34+04:00
ლექციები თემებზე: დიზაინისა და მშენებლობის ინოვაციური მიდგომები ციფრულ ეკონომიკაზე გადასვლისას, საქართველოსა და სომხეთის მაგალითზე (14.11.2022)2022-12-01T11:39:34+04:00

თბილისი – ტრენინგი “ფინანსურ ანგარიშგება და მენეჯმენტი” (28.09.2022)

2022-10-04T15:42:13+04:00
თბილისი – ტრენინგი “ფინანსურ ანგარიშგება და მენეჯმენტი” (28.09.2022)2022-10-04T15:42:13+04:00

ბათუმი – ტრენინგი “ფინანსურ ანგარიშგება და მენეჯმენტი” (26.09.2022)

2022-10-04T15:19:32+04:00
ბათუმი – ტრენინგი “ფინანსურ ანგარიშგება და მენეჯმენტი” (26.09.2022)2022-10-04T15:19:32+04:00

ბათუმი – ტრენინგი “სამშენებლო ექსპერტიზის საფუძვლები” უცხოური დელეგაცია (13.08.2022)

2022-09-24T16:17:54+04:00
ბათუმი – ტრენინგი “სამშენებლო ექსპერტიზის საფუძვლები” უცხოური დელეგაცია (13.08.2022)2022-09-24T16:17:54+04:00

თბილისი – ტრენინგი “სამშენებლო ექსპერტიზის საფუძვლები” უცხოური დელეგაცია (16.08.2022)

2022-09-24T16:18:23+04:00
თბილისი – ტრენინგი “სამშენებლო ექსპერტიზის საფუძვლები” უცხოური დელეგაცია (16.08.2022)2022-09-24T16:18:23+04:00

ბათუმი – ტრენინგი (საბუღალტრო აღრიცხვა) უცხოელი სპეციალისტებისტვის სამშენებლო კომპანიაში (23.07.2022)

2022-09-24T16:18:49+04:00
ბათუმი – ტრენინგი (საბუღალტრო აღრიცხვა) უცხოელი სპეციალისტებისტვის სამშენებლო კომპანიაში (23.07.2022)2022-09-24T16:18:49+04:00