ჩვენ გთავაზობთ „სამშენებლო დამცავი/დამჭერი ბადის“ მონტაჟს და დემონრაჟს სართულებზე .