განვადების პირობები:

  • სესხის ვადა: მაქსიმუმ 12 თვე
  • საპროცენტო განაკვეთი: 0%
  • განვადების გაცემის საკომისიო:

o             კლიენტის მიერ წინასწარ გადახდის შემთხვევაში – სესხის თანხის 4,9%

o             ბანკის სესხით დაფინანსების შემთხვევაში – სესხის თანხის 5,9%

  • თანამონაწილეობა: სავალდებულო წესით არ მოითხოვება

4.9%–იანი განვადება

  • განვადების გაცემის საკომისიო შეადგენს სესხის თანხის 4,9%-ს (ანუ მომხმარებელი გადაიხდის მხოლოდ საქონლის ღირებულებას + სესხის გაცემის საკომისიოს (ერთჯერადი ხარჯი), სხვა არანაირი დამატებითი საპროცენტო ხარჯი მას არ ექნება და სესხი გაუძვირდება მხოლოდ 4.9%–ით!)

5.9%–იანი განვადება

  • ამ შეთავაზების ფარგლებში, მომხმარებელს ვთავაზობთ გაცემის საკომისიოს დაფინანსებას ბანკის მხრიდან და მის გადანაწილებას განვადების ვადაზე. ამ შემთხვევაში, მომხმარებელს ნივთის შეძენა შეუძლია ყოველგვარი წინასწარი შემოსატანის გარეშე.