საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი, გამარჯვებული კატეგორიაში – კეთილსინდიისიერი საქმიანობა ბაზარზე

გამორჩეული პროექტი – უფასო ტრენინგების და კონსულტაციების გაწევა კომპანიებისათვის