შ.პ.ს. “უნივერს ბიზნეს გრუპ”-ი საზოგადოებას სთავაზობს უმაღლესი ხარისხის კონტეინერებს რომელებიც მსოფლიოს მძიმე კლიმატურ რეგიონებშიც კი გამოიყენება როგორც საცხოვრებელად ასევე საოფისედ. დიდი წარმატებით არის შესრულებული უამრავი პროექტი: საბავშვო ბაღები, სამედიცინო დაწესებულებები, სამხედრო ბაზები, საბაჟო საკონტროლო-გამშვები პუნქტები, სავაჭრო ობიექტები, საგამოფენო შოუ-რუმები და ა.შ. აღნიშნული ტიპის კონტეინერების უპირატესობა ვლინდება იმაში რომ, შესაძლოა უსწრაფესი მონტაჟი მინიმალური მუშახელის გამოყენებით, რაც გულისხმობს 24 საათში 45 მ2-ის დასრულებული ფართის გადაცემას. ამავდროულად დაცულია ყველა ეკოლოგიური პარამეტრი და კონტეინერებს გააჩნია საერთაშორისო სტანდარტით მინიჭებული ,,მწვანე ხაზი’’. ამასთანავე ის არის მოქნილი ვინაიდან შესაძლებელია კონფიგურაციის მრავალმხრივად შეცვლა და ერგება ნებისმიერ მოთხოვნილ დიზაინს, ასევე  არის გამოყენებული უმაღლესი ხარისხის შიდა მოპირკეთება, ხმო იზოლაცია და  თბო იზოლაცია, რომელიც აპრობირებულია ჩრდილო ევროპასა და ციმბირში. შესაძლებელია განუსაზღვრელი რაოდენობით კონტეინერების ჰორიზონტალური მიერთება, ხოლო სიმაღლეში ოთხსართულიანი კომპლექსების მოწყობა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია აქვს მინიმუმ 25 წლიანი ექსპლოატაციის პერიოდი.