მთავარი ოფისი:
ალექსანდრე წულუკიძის ქ.21
Tel:    +995322457360
Mob: +995579482323
E-mail:     info@ubg.ge;
                bpageorgia@gmail.com

საწარმო

ივანე იუმაშევის ქუჩა 19,

თბილისი, საქართველო

ტელ: +995322407019

ელ.ფოსტა: kharacho.ge@gmail.com