მთავარი ოფისი:
ალექსანდრე წულუკიძის ქ.21
Tel:    +995322457360
Mob: +995579482323
E-mail:     info@ubg.ge;
                bpageorgia@gmail.com

საწარმო:

გიორგი თარხნიშვილი ქუჩა 1, 1 ხაზი,

თბილისი, საქართველო

ტელ: +995322457360

ელ.ფოსტა: kharacho.ge@gmail.com