2018 წლის 11-12 აპრილს გაიმართა ენერგო ფორუმი, რომლის ძირითადი მიმართულებები იყო:

ენერგეტიკა, ენერგოდაზოგვა, ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები

საქმიანი მისიის პროგრამაში ჩატარდა შეხვედრები სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებთან და უმსხვილეს ენერგეტიკულ კომპანიებთან.