საინვესტიციო და სამშენებლო პროექტების ეფექტური მართვის პრინციპები და მეთოდები, ციფრული ტექნოლოგიები სამშენებლო საწარმოებში, დიზაინში, ინჟინერიაში, მშენებლობასა და ექსპლუატაციაში საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით.

ბიუჯეტირებისა და ხარჯების მართვის თანამედროვე მიდგომები.

ადმინისტრაციული და ფინანსური მენეჯმენტი.