ენერგეტიკის, ელექტროტექნიკის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტელეკომუნიკაციის მე3 საერთაშორისო გამოფენა